Daily Offerings »

Homam
Amount
Ganapati Homam Rs. 151/-
Ayusha Homam Rs. 251/-
Navagraha Homam Rs. 251/-


Uttara Kamakshi Temple
Amount
Go Pooja (Daily) Rs. 51/-
Go Pooja (48 days) Rs. 1,116/-
Daily Abhishekam (Morning & Evening) Rs. 751/-
Saharanama Archana (Evenings) Rs. 101/-
Vastram for Kamakshi Rs. 101/-
Navavarma Pooja Rs. 1,001/-
Full Day Pooja Rs. 1,501/-


Other Offerings
Amount
Sri Aanjaneya - Milk Abishekam Rs. 300/-
Sri Rama - Milk Abishekam Rs. 200/-
Sri Ganapati - Milk Abishekam Rs. 150/-
Sri Shiva - Milk Abishekam Rs. 100/-
Ganpati Chandan Alankaram Rs. 551/-
Utsavar Aanjaneya Vennai Kappu Rs. 300/-
Rama Sahasranama Archnai Rs. 151/-
Aanjaneya Sahasranama Archnai (Vettalai) Rs. 250/-
Ganapati Rajatha Kavacham Rs. 501/-
Rama Rajatha Kavacham Rs. 1,001/-
Aanjaneya (Moolaver) Rajatha Kavacham Rs. 500/-
Udayasthamana Pooja Rs. 1,501/-
Shiva Rudrabhishekam Rs. 301/-
Pradosham Pooja Rs. 101/-
Sankatahara Chaturthi Archana Pooja Rs. 101/-